گزارش تخصصی معلمان بررسی راهبردهای رویارویی با فشار روانی در کودکان

گزارش تخصصی , دانلود,معلمان در دسته بندی علوم انسانی
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به گزارش تخصصی معلمان بررسی راهبردهای رویارویی با فشار روانی در کودکان را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را
در صورت نیاز دانلود نمایید.


دانلود گزارش تخصصی معلمان بررسی راهبردهای رویارویی و رابطه با فشار روانی با فرمت ورد در 158 صفحه قابل ویرایش به صورت کانل و آماده میباشد و تمتم قسمتهای مورد نیاز گزارش تخصصی را دارا میباشد باهم بخشی از آن را میبینمیم هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهای  رویارویی کودکان دارای اختلال در محاسبه و کودکان دارای اختلال در خواندن برای  مقابله با فشارهای  روانی  و مقایسه این  دو گروه با یکدیگر  است.  نمونه  متشکل  از 18 دانش آموز (11 پسر و 7 دختر) دارای اختلال در خواندن و 12 دانش آموز (8 پسر و 4 دختر) دارای اختلال در  محاسبه بودند.  راهبردهای رویارویی کودکان با فشارهای روانی  با سیاهه راهبردهای رویارویی کودکان (ccsc) که توسط آیرز (1991) طراحی شده، سنجیده شد. به منظور  تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی (محاسبه میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد فراوانی و رسم نمودار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس دو متغیری) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل پاسخ های کودکان به سیاهه راهبردهای  رویارویی نشان داد که: بین راهبردهای رویارویی …

 • دانلود تحقیق تاثير تحصيلات و درآمد والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان

  وضعیت تحصیلی نا مطلوب , تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود تحقیق تاثير تحصيلات و درآمد والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان را که در…

 • کاملترین مدار یون یاب مجهز به فرستنده و گیرنده vlf

  کاملترین مدار یون یاب مجهز به فرستنده و گیرنده vlf در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به کاملترین مدار یون یاب مجهز به فرستنده و گیرنده vlf را که در دسته بندی فنی و…

 • دانلود تحقیق آبله

  آبله‌مرغان در حاملگی, عوارض آبله‌مرغان, تحقیق آبله, علایم آبله‌مرغان, انتقال یا سرایت بیماری آبله‌مرغان, در دسته بندی علوم پزشکی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود تحقیق آبله را که در دسته بندی علوم پزشکی قرار دارد را در…

 • تحقیق و مقاله در مورد ترانسفورماتور

  تحقیق و مقاله در مورد ترانسفورماتور در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق و مقاله در مورد ترانسفورماتور را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود…

 • دانلود مقاله تحقیقی اشتغال گره بزرگ مديريت

  مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله تحقیقی اشتغال گره بزرگ مديريت را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود…